Brug rabatkoden 9S4RO4 og spar 50% på din første måneds medlemskab. Opret dig nu →

Medlemsbetingelser

Fin Form online stiller en tilpasset abonnementstjeneste til rådighed med følgende medlemsbetingelser.

§1 Medlemskabet:

Et medlemskab er personligt og kan ikke bruges af andre end medlemmet. Et medlemskab kan overdrages til en anden person, som ikke er medlem af Fin Form i forvejen. Benyttelse af medlemskabet af den anden person kan først ske, når overdragelsen er registreret af Fin Form. Ændringer i persondata som f.eks. navn, adresse, e-mail, telefonnummer, bank, kontonummer mv. skal øjeblikkeligt meddeles til Fin Form. Det er medlemmets ansvar, at Fin Form til hver en tid har medlemmet korrekte kontaktoplysninger.

 

§2. Varighed:

DIPS-medlemskaber er løbende medlemskaber, der fortsætter indtil de opsiges i henhold til § 6.

 

§3. Betaling:

Ved oprettelse tilmeldes aftalen DIPS (kreditkorttræk), og der betales kontant for perioden fra oprettelsen til første betaling via DIPS. Herefter bliver den månedlige ydelse automatisk trukket fra medlemmets bankkonto i begyndelsen af hver kalendermåned. Hvis Fin Form er nødsaget til at fremsende indbetalingskort, betales et gebyr efter Fin Form’s gældende takster. Medlemskaber der betales via betalingsservice pålægges månedligt opkrævningsgebyr. Træning kan påbegyndes når der er modtaget en velkomsmail. Ved online tilmelding og betaling er der efter købeloven 14 dages fortrydelsesret.

Betaling for medlemskab er inklusiv den moms, som Fin Form betaler for medlemmets adgang til motionsredskaber o. lign. Medlemmets adgang til at benytte sig af holdtræning, er fritaget for moms.

 

§4. For sen betaling:

Betales den løbende ydelse ikke til den aftalte tid, udsendes et rykkerbrev til medlemmet og desuden opkræves et rykkegebyr efter gældende takst. Hvis medlemmet ikke betaler senest 10 dage efter den angivne forfaldsdato, har Fin Form ret til at ophæve medlemskabet uden varsel, og Fin Form forbeholder sig retten til straks at opkræve beløbet for den resterende del af den relevante betalingsperiode. Medlemskortet spærres, indtil betaling af Fin Form’s tilgodehavende er sket. Efter betaling er medlemmet berettiget til at benytte Fin Form’s faciliteter indtil udløbet af den relevante betalingsperiode.

 

§5. Prisændringer:

Evt. prisændringer vil blive offentliggjort på nyhedsbrev og på vores Facebook side

 

§6. Opsigelse af medlemskaber:

DIPS medlemskaber kan til en hver tid opsiges med et varsel på løbende måned + 1 måned. Opsigelsen skal ske via mail, og medlemmet skal oplyse fulde navn og dato.

 

§7. Helbredstilstand og personskader:

Al træning sker på eget ansvar. Et medlem er selv ansvarlig  for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter hos Fin Form. Fin Form tager ikke ansvar for personskader på et medlem, som følge af ulykker eller skader under træningen. I øvrigt følges dansk erstatningsret på området.

 

§8. Afmelding af reservation:

Er et medlem forhindret i at benytte en reservation eller deltage i online træning med personligtræner eller specialist, skal der meddeles afbud senest tre timer før starttidspunkt. Såfremt et medlem ikke aflyser indenfor omtalte tidspunkt, betales timen fuldt ud.

 

§9. Fin Form’s opsigelse af medlemmer:

Fin Form kan opsige enhver aftale om medlemskab uden yderligere varsel. I tilfælde af Fin Form’s opsigelse vil samtlige uudnyttede forudbetalinger blive tilbagebetalt. Såfremt Fin Form ophæver en aftale om medlemskab på grund af et medlems væsentlige misligholdelse af de gældende medlemsbetingelser, vil der ikke ske tilbagebetaling af nogen art.

 

§10. Ændring af medlemsbetingelser:

Fin Form kan ændre medlemsbetingelserne med et varsel på 75 dage. Ved væsentlig ændringer i medlemsvilkårene gives individuel meddelelse herom til medlemmet. Ønsker medlemmet herefter ikke at opretholde sit medlemskab, som følge af vilkårsændringerne, er medlemmet berettiget til at opsige sit medlemskab efter proceduren i § 6. Fin Form har ret til at foretage sædvanlige ændringer i ordensreglement, holdaktiviteter, lokaler, udstyr og åbningstider.

 

For yderligere oplysninger om priser, gebyrer og ordensreglement henvises til www.finform.dk.